ANBI

ANBI-transparantie Stichting tot Bevordering van de Nederlandse Zangkunst

De belastingdienst heeft per 1 januari 2017 aan de Stichting tot Bevordering van de Nederlandse Zangkunst aangemerkt als
algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs en sponsoren van een culturele ANBI?
Sinds 1 januari 2012 geldt voor donateurs en sponsoren van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting tot Bevordering van de Nederlandse Zangkunst
RSIN/Fiscaal(identificatie)nummer:     804948653

KvK:                                                                41025403
Websiteadres:                                             www.kavoca.com
E-mail:                                                           luthine@kavoca.com
Adres:                                                            Henk Steenbeekhof 25
Postcode:                                                     8264 BZ
Plaats:                                                            Kampen

Telefoonnummer:                                      06-42251444

Om te voldoen aan de verplichtingen om een ANBI status te verkrijgen heeft de Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst een compleet beleidsplan opgesteld. De doelstellingen zoals weergegeven bij het tabblad bestuur en de activiteiten voor 2020 (zie hieronder) geven een goed beeld van onze drive.
NB: Het beleidsplan is desgewenst op te vragen bij het secretariaat.
Om te voldoen aan de ANBI voorwaarden, hieronder een opsomming van activiteiten van Kavóca en educatie vanuit ‘Studio 25’ in 2020 (in Covid-tijd):

 • Vocal coachen van individuele (jonge) zangers door Luthine Postuma t.g.v.
  eigen vocale ontwikkeling, toelating conservatorium
  of een andere muziekvakopleiding
 • Individuele zanglessen aan Kavóca zangers
  door Luthine Postuma en Chris Postuma
 • Zanglessen aan Kavóca Young4, -Girlzz en -Kids
  door Sanne de Velde Harsenhorst en Luthine Postuma
 • Bieden van een stageplaats voor student klassiek zang Artez Conservatorium Zwolle
  van oktober-maart hospiteren en proeflessen, coaching door Luthine Postuma
 • Individuele zanglessen aan de Scola van Abdij Koningsoord in Oosterbeek
  (sinds 2008) t.n.o. on-hold wegens Covid maatregelen
 • Passionsdiensten (Johannes Passion – J.S. Bach) in Zwolle en Kampen
  vervallen wegens Covid maatregelen
 • Kerkelijke vieringen in Barneveld, Kampen, IJsselmuiden, Zwolle en Lunteren
  grotendeels via online livestream,
  met individuele ‘zangers van dienst’, individuele Kavóca leden.
 • Taizéviering in NGK in Kampen Kavóca (02-02-2020) live en
  Kavóca5 (04-10-2020) via online livestream zonder kerkgangers
 • Paasochtenddienst in NGK in Kampen online,
  hiervoor samenzang-koor Mp3’s mogen aanleveren
 • Lichte muziek, pop-musical programma met en voor Kavóca Young4,
  Kavóca Girlzz & Kavóca Kids in het Vestzaktheater van de Stadsgehoorzaal
  door Sanne de Velde Harsenhorst i.s.m. Luthine Postuma
  vervallen wegens Covid maatregelen
 • Kavóca Quarantaine sixtet i.s.m. Jurjan Lipke (orgel), online opnames
  voor eigen gebruik, vanuit Ichthuskerk, Elburg (27-05-2020)
 • Dubbelconcert Jurjan Lipke (orgel) en Chris Postuma (tenor) in de Grote Kerk,
  op uitnodiging van concertcommissie Elburg (26-08-2020)
 • Coöperatie met Quintus Muziekeducatie Kampen via Cultuurcontact
  en Korennetwerk, deels online wegens Covid maatregelen
 • Kavóca Young4, -Girlzz en -Kids verzorgen een pop-musical optreden
  voor gasten van Hetvakantiebureau in Huize IJsselvliet, Wezep (06-09-2021)
 • Open Monumentendag, Kavóca in schaakbordopstelling
  i.s.m. Jurjan Lipke (piano) van 16.00-17.00 uur via online livestream
  vanuit industriële hal Luimes AV i.s.m. Arjan Vahl, Emmeloord (12-09-2020)
 • Open Monumentendag, Kavóca Young4, -Girlzz en -Kids verzorgen een live
  pop-musical matinee optreden, drie maal voor maximaal 30 personen
  in de grote zaal van Quintus, Kampen (06-09-2021)
 • Herdenking overledenen verzorgingshuizen Het Baken Elburg
  Kavóca4 i.s.m. Wilbert Magré (vleugel), online vanuit de Grote Kerk, Elburg
 • Eeuwigheidszondag, Kavóca4 medewerking aan herdenkingsdienst
  van overleden NGK leden in Kampen via online livestream (22-11-2020)
 • 25e Adventsconcert ‘King of Glory’ via online livestream Kavóca kamerkoor
  en Kavóca Young2, piano, harp, 2 trompettisten, slagwerk (12-12-2020)
  vanuit industriële hal Luimes AV i.s.m. Arjan Vahl, Emmeloord
  (normaliter een jaarlijks event op zaterdag vóór de eerste Advent)
 • Online Advent viering Kavóca5 i.s.m. Herman Kamp (piano)
  via livestream vanuit Westerkerk, Kampen (13-12-2020)
 • Online Lessons and Carols in PKN Lunteren,
  waarvoor Kavóca advents koorfilmpjes mogen aanleveren (13-12-2020)
 • Online Advent viering Kavóca5 i.s.m. Jan Broekhuis (piano)
  via livestream vanuit de Driestwegkerk, Nunspeet (20-12-2020)
 • Kerst in Oud Kampen, diverse optredens Kavóca Young4 & Kavóca Girlzz
  op het Koeplein Kampen o.l.v. Sanne de Velde Harsenhorst
  vervallen wegens Covid maatregelen
 • Online Kerstzangdienst Kavóca5 i.s.m. Herman Kamp (orgel)
  via livestream vanuit de St. Annakapel, Kampen (opname 23-12-2020)
 • Online Kerstnachtdienst Kavóca5 i.s.m. Jurjan Lipke (orgel)
  via livestream vanuit de Westerkerk, Kampen (24-12-2020)
 • Online Kerstviering Kavóca5 i.s.m. Herman Kamp (orgel) en Jos Mulder (piano)
  via livestream vanuit de NGK, Kampen (25-12-2020)

Goedgekeurde financiële stukken van de Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst
Klik om de Pdf te downloaden.