ANBI

ANBI-transparantie Stichting tot Bevordering van de Nederlandse Zangkunst

De belastingdienst heeft per 1 januari 2017 aan de Stichting tot Bevordering van de Nederlandse Zangkunst de culturele ANBI status toegekend.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs en sponsoren van een culturele ANBI?
Sinds 1 januari 2012 geldt voor donateurs en sponsoren van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting tot Bevordering van de Nederlandse Zangkunst
RSIN/Fiscaal(identificatie)nummer:     804948653

KvK:                                                                41025403
Websiteadres:                                              www.kavoca.com
E-mail:                                                           luthine@kavoca.com
Adres:                                                            Henk Steenbeekhof 25
Postcode:                                                      8264 BZ
Plaats:                                                           Kampen

Telefoonnummer:                                       06-42251444

Om te voldoen aan de verplichtingen om een ANBI status te verkrijgen heeft de Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst een compleet beleidsplan opgesteld. De doelstellingen zoals weergegeven bij het tabblad bestuur en de activiteiten voor 2019 (zie hieronder) geven een goed beeld van onze drive.
NB: Het beleidsplan is desgewenst op te vragen bij het secretariaat.
Om te voldoen aan de ANBI voorwaarden, hieronder een opsomming van activiteiten van Kavóca en educatie in ‘Studio 25’ in 2019:

 • Vocal coachen van individuele (jonge) zangers door Luthine Postuma t.g.v. eigen vocale ontwikkeling, toelating conservatorium of een andere muziekvakopleiding
 • Zanglessen aan Kavóca zangers door Luthine Postuma en Chris Postuma
 • Zanglessen aan Kavóca Young, Girlzz en Kids door Sanne de Velde Harsenhorst en Luthine Postuma
 • Individuele zanglessen aan de Scola van Abdij Koningsoord in Oosterbeek (sinds 2008)
 • Passionsdiensten (Johannes Passion – J.S. Bach) in Zwolle en Kampen
 • Concertlezing Epifanie in het kader van ‘Kunst kijken Muziek luisteren’ door Luthine Postuma met muzikale omlijsting Kavóca en organist/pianist Jurjan Lipke in de Bron in IJsselmuiden, georganiseerd door Commissie Vorming en Toerusting
 • Kerkelijke vieringen in Haarlem, Barneveld, Kampen, IJsselmuiden, Zwolle, Wezep, Lunteren en Oosterbeek
 • Taizévieringen in NGK in Kampen
 • Lichte muziek, pop-musical programma met en voor Kavóca Young, Kavóca Girlzz & Young Kavóca in het Vestzaktheater van de Stadsgehoorzaal door Sanne de Velde Harsenhorst in samenwerking met Luthine Postuma
 • Dubbelconcert Jurjan Lipke orgel en Kavóca kwintet in de Kloosterzaal van Museum Elburg
 • Dubbelconcert Jurjan Lipke orgel en Kavóca soli Lucie Tromp en Chris Postuma
 • ‘Muziek van de stilte’ op Stille Zaterdag in het atrium van Ikonenmusuem in Kampen
 • Paasochtenddienst in NGK in Kampen
 • Dubbelconcert ‘Licht in de nacht’ kamerkoren Kavóca en Soli Deo Gloria ten behoeve van Stichting Philippus in de Bovenkerk in Kampen
 • Dankdienst 40 jarig huwelijksjubileum van een donateurs echtpaar in Zalencentrum Coelenhage Wezep
 • Thema Vesper ‘Samen zingen is dubbel bidden’ met de zusters van Abdij Koningsoord in Oosterbeek. In deze abdij geeft Luthine Postuma sinds 2008 individuele zanglessen aan de Scola zusters.
 • Coöperatie met Quintus Muziekeducatie Kampen via Cultuurcontact en Korennetwerk
 • Open Monumentendag, Kavóca i.s.m. Jurjan Lipke van 16.00-17.00 uur in Buitenkerk in Kampen
 • Eeuwigheidszondag, Kavóca medewerking aan herdenkingsdienst van overledenen in NGK in Kampen
 • 24e Adventsconcert ‘Glory to God’ in Buitenkerk in Kampen (inclusief try-out in Elburg). Jaarlijks event op zaterdag vóór de eerste Advent, Kavóca kamerkoor en samengesteld orkest, ook met Kavóca Young
 • Kerst in Oud Kampen, diverse optredens Kavóca Young & Kavóca Girlzz op het Koeplein Kampen o.l.v. Sanne de Velde Harsenhorst
 • Lessons and Carols in de Bron in IJsselmuiden en PKN Lunteren
 • Kerstnachtdienst in Westerkerk Kampen

Goedgekeurde financiële stukken van de Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst
Klik om de Pdf te downloaden.

Aanstaande evenementen